De Ontluikende Roos

ongemerkt stroomt je huis vol met spullen...

Héél veel spullen in je huis. Dan komt al snel het beeld op van de tv series over ‘hoarders’, mensen die op een obsessieve manier spullen verzamelen. Maar tussen heel veel en weinig spullen zit een groot gebied en daarin bevindt zich een groep, wiens huizen door omstandigheden ongemerkt vollopen en de situatie kan ontstaan dat de spullen als het ware de regie overnemen.

Het gaat om een groep van 2,5 miljoen mensen (in 2016 volgens berekeningen van het centraal bureau voor de statistiek) en ik keek er destijds van op: mensen tussen de 40 en 60 jaar die een gezamenlijke huishouding voeren, allebei werken en twee of meer kinderen thuis hebben wonen.

Het opruimen resulteerde in lege dozen en manden, het gevoel van ruimtegebrek verdween!

geen noodzaak
Waarom maken de huizen van deze groep mensen meer kans op dichtslibben? Je komt elkaar tegen, raakt verliefd en na een tijd ga je samenwonen. Beide inboedels gaan dan vaak mee naar het gezamenlijk gehuurde of gekochte huis. Wanneer er ruimte genoeg is in het huis, bestaat er geen noodzaak om de spullen uit te zoeken. Ondertussen heb je allebei een drukke baan.

nieuwe categorie
Dan volgen de jaren dat er kinderen worden geboren. Aanleiding voor een hele nieuwe categorie spullen die in huis belandt, en zich langzaam uitbreidt bij het ouder worden van het kroost. Het leven wordt alleen maar drukker. Tijd plannen om spullen uit te zoeken blijft erbij. Met speelgoed en andere kinderspullen is het ook lastig: zijn ze nu al wel of niet uit de fase van de legoblokken? Ach, laat nog maar even. En zo ontstaat de berg.

uit het ouderlijk huis
Het kan ook zijn dat, terwijl de kinderen opgroeien, een of meerdere ouders overlijden. Wanneer het ouderlijk huis leeg gehaald dient te worden, en je daar eigenlijk geen tijd voor hebt, vinden ook delen van de erfenis in de vorm van spullen en paperassen een nieuw onderkomen in het huis van de tweeverdieners-met-kinderen. Want toevallig is er op dat moment niemand anders in de familie om zich over de spullen te ontfermen. En om nou alles onuitgezocht weg te gooien…

opbergruimte
Het gezin dat bij mij aanklopte, voldeed precies aan het hierboven geschetste beeld, en: “We wonen in een nieuwbouwhuis zonder inbouwkasten. We hebben een chronisch gebrek aan opbergruimte, met voortdurend de vraag waar láten we de spullen?”. Dit zie ik regelmatig: om dit probleem op te lossen, schaffen mensen kasten, grote manden en plastic dozen aan maar het gevoel van gebrek aan opbergruimte blijft.

grootste uitdaging
Want er is iets anders aan de hand. In de vele spullen schuilt de ware oorzaak van het probleem: het uit de weg gaan van het maken van keuzes. De spullen zijn in feite allemaal ‘uitgestelde beslissingen’. Besluiten wat je doet met je spullen is een van de grootste uitdagingen als je gaat opruimen. Omdat er tussen jou – de eigenaar van – en je spullen allerlei onzichtbare lijntjes lopen die bestaan uit herinneringen aan activiteiten, gebeurtenissen, personen, plekken et cetera.

gegarandeerd
We zijn samen het huis doorgelopen en hebben de knelpunten in kaart gebracht. We kwamen uit op de kleding, de boeken en het kinderspeelgoed. Ik heb aangegeven dat ik de opruimsessies met één persoon doe, want van gezamenlijk opruimen komt gegarandeerd onenigheid. Het werd de vrouw des huizes – dit is vaak het geval. We hebben een aantal sessies gepland en zijn aan de slag gegaan.

methode
Omdat het bij dit gezin om drie categorieën ging, hebben we gekozen voor de aanpak van Marie Kondo. Deze Japanse opruimspecialiste werkt namelijk met categorieën. En ze heeft hele eigen ideeën over het nemen van besluiten wat je met je spullen doet. Ze hanteert een zogenaamde ‘gevoelsdimensie’ waarbij je ieder kledingstuk of ander object in de handen neemt en voelt of het nog bij je hoort of een andere bestemming mag krijgen. Dit vergt enige oefening maar al doende ga je ervaren dat je gevoel, je kunt het ook je hart of intuitie noemen, een heel duidelijk ‘weten’ heeft.

begin ‘dichtbij’
We zijn begonnen met de kleding. Marie Kondo pleit ervoor om deze categorie als eerste aan te pakken omdat we deze letterlijk dicht op het hart dragen. En vanuit het korte lijntje tussen hart en kleding het proces van keuzes maken te gaan oefenen. Met die ervaring ga je de tweede categorie door, de boeken, en gaandeweg krijg je het besluiten nemen steeds meer onder de knie.

3e, 4e en 5e categorie
De derde categorie gaat over de paperassen: je administratie en allerlei andere papieren. De vierde noemt Kondo ‘Komono’, dat betekent: ‘allerlei spullen’. Deze bestaat uit een hele lijst van spullen die we ook in huis hebben. Denk aan cd’s, keukenspullen, hobbyspullen, toiletartikelen en medicijnen. Kondo besluit met een vijfde categorie: foto’s, brieven, dagboeken. Tegen de tijd dat je hieraan toe bent, heb je zoveel geoefend met het sorteringsproces dat de opruimspecialiste van mening is dat je deze persoonlijke spullen aan kunt.

knopen doorhakken
Het speelgoed valt in de vierde categorie. Voor het sorteren van speelgoed geldt opnieuw: één persoon – een van de ouders – dient de knopen door te hakken. Je kunt de kinderen meenemen in de ‘voorselectie’. Maar hen betrekken bij het eigenlijke schiftingsproces maakt het nemen van besluiten een stuk lastiger. Soms zelfs onmogelijk vanwege de verschillende meningen en belangen.

ruimte over!
De tijd die Kondo aanraadt om de vijf categorieën door te werken, is zes maanden. Dat is best kort, vind ik. De vrouw des huizes heeft het opruimproces over langere tijd verspreid omdat het naast de dagelijkse bezigheden moest gebeuren. Maar uiteindelijk was ze heel blij én verrast over het feit dat ze het opruimen écht onder de knie had gekregen. En dat, door het spullen minderen en het effectiever inrichten van de beschikbare opbergruimte er zelfs ruimte – in de vorm van lege plastic bakken – vrij kwam!

Een vraag? Bel of mail: 06 47 44 26 80 of info@deontluikenderoos.nl.

Inspiratie van de ontluikende roos ontvangen? Abonneer je gratis op: ‘la vie en rose’,
10 keer per jaar een email vol opruimwetenswaardigheden!