'ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang'
Bertolt Brecht

later ... als ik dood ben

Hoe bedenk je het: een mooie glossy rondom overlijden en afscheid nemen?! Marlies Bol deed het, ingegeven door persoonlijke omstandigheden. Geholpen door een paar mensen die geloofden in haar droom is ‘LATER … als ik dood ben’ werkelijkheid geworden. Een stijlvol vormgegeven blad boordevol informatie. Het nodigt je uit om na te denken over het vormgeven van je eigen einde en afscheid of dat van een dierbare, en wel op zo’n manier dat de dood een even vanzelfsprekend onderdeel van het leven, en van gesprekken, wordt als geboorte, huwelijk en ziekte.

opruimen van spullen van overledene
Wat het opruimen van spullen van overledenen betreft, staat in de glossy een inspirerend en ontroerend artikel over de bestemming die kledingstukken van Marlies’ overleden zoon kregen. Het blad is de boekhandel verkrijgbaar of op http://www.later-alsikdoodben.nl/.